Profesyonel Analiz Hizmetleri

profesyonel-analiz-hizmetleriSizinle tanışıp çalışmaya karşılıklı karar verdiğimizde, şirketinizin bugünkü durumunu tüm detaylarıyla ortaya çıkarıp, gelecek için nasıl bir yol izleyeceğimize ışık tutacak bir yol haritası oluştururuz.

Danışmanlık ya da eğitim hizmetlerimiz den yararlanmadan da sadece analiz talep edebilirsiniz.
Sektörünüzü Fas’a açmak istiyorsunuz siz gidip dilini ve coğrafyasını bilmediğiniz bir ülkede maalesef başarılı bir çalışma yapamayacağınız gibi boşuna zaman ve para kaybı söz konusu dur . Mersel Turkey danışmanlık bunun için sizinle bir proje anlaşması yapar.

STRATEJİK PLANLAMA

Şirket ortakları ve yöneticileri ile yapacağımız görüşmeler ve detaylı analizler sonrası, şirketinizin hangi yönde hareket etmesi gerektiğine karar vermenizi ve tüm paydaşların aynı doğrultuda olmalarını sağlarız.

İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI

Stratejik planlama sonrası, uzun vadeli iş planı oluşturarak, şirketinizin ileride olmak istediği noktanın ve bu hedefe giderken geçireceği sürecin finansal anlatımını oluştururuz. İş planı, bu çalışma ile sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki bilgi ve çalışmaları içerir:
1- Pazar analizinin yapılması,
2- Şirketin kapasite analizinin yapılması,
3- Proje/ürün stratejilerinin belirlenmesi,
4- Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli satış hedeflerinin oluşturulması,
5- İş geliştirme stratejisinin belirlenmesi
6- Gelir planlamasının yapılması,
7- Gider planlamasının yapılması,
8- Belirlenen satış hedefleri doğrultusunda yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi,
9- Aylık / Dönemlik Nakit akım ve kar zarar tablolarının hazırlanması
10- Finansman yapısının analiz edilmesi
11- Şirket’in mevcut ve ileriye dönük organizasyon şeması ve yapısının belirlenmesi.